چهار چوب فلزی

چهار چوی فلزی و آشنایی با انواع آن

هار چوب فلزی یکی از مهم ترین و خاص ترین بخش های یم درب فلزی محسوب میشود. درب ها به بخش فلزی چهار چوب لولا میشوند. این که لولا ها با توجه به شرایط و وزن درب نصب میشوند از گذشته تا کنون محل اتصال درب ها به بخش داخلی چهار چوبهای فلزی ررا لولاهای پین دار نصب میکردند. انواع مختلفی از چهار چوب وجود دارد نکاتی هک هست که در زمان نصب چهار چوب های فلزی باید رعایت کرد.

نکات مهم در زمان نصب چهار چوب فلزی

بسیاری از افراد و سازندگان سایز و اندازه ای برای ساخت چهار چوب در نظر دارند و این سایز را به مهندس یا بنا میدهند، در صورتی که چهار چوب فلزی محصول آماده و از پیش تولید شده نیست و شما میتوانید به سادگی سایز مورد نظر خود را برای ساخت چهار چوب فلزی فرانسوی یا چهار جوی ساده فلزی به تولید کننده یا فروشنده ارائه دهید.

استفاده از جای لولا پیچ شده بسیار بهتر از لولا های جوشی است . فریم به مرور زمان دچار افتادگی میشود و اگر لولای شما جوشکاری شده باشد اصلاح این نوع از چهار چوب سخت است. توجه داشته باشید که لولای پیچی را میتوان در زمانی که درب دچار افتادگی شده است به سادگی تعویض کرد .

از نکات مهم دیگر که بعد از نصب درب همیشه سازندگان و یا صاحبان ساختمان را اذیت میکند جای قفل درب های چهار چوبی است. امروزه از ورق های دقیق که جای قفل و زبانه در آن توسط دستگاه پرس در آمده است یک نعمت به شمار میرود و دیگر نیاز نیست تا از فرز برای در آوردن جای قفل استفاده کنید. استفاده از فرز و دستگاه های برش سبب میشود تا شما جای قفل و زبانه ای بزرگتر از حد استاندارد درآورید و این کار امنیت چهار چوب فلزی و در نتیجه ساختمان شما را کاهش میدهد.

وزن چهار چوب فلزی فرانسوی و مکزیکی

چهار چوب فرانسوی در طول هر شاخه 6/60 سانتی وزنی معادل 23 تا 24 کیلو دارد و چهار چوب فلزی مکزیکی وزنی معادل 27 کیلو دارد این اختلاف وزن به دلیل عرض 14 سانتی چهار چوب فرانسوی و 25 سانتی چهار چوب مکزیکی است. این اختلاف وزن اندازه کمی در قیمت چهار چوب های فلزی دارد و در عمل ظاهر چهار چوب فرانسوی مکزیکی با توجه به قوسی که دارد بسیار زیبا تر است. وزن چهار چوب مکزیکی بیشتر از وزن چهار چوب فرانسوی است. همان طور که اشاره شد این وزن بخشی به عرض پشت تا پشت چهار چوب مربوط است و بخشی هم به شکل قوس های چهار چوب ها . نتیجه کلی به این شکل است که اگر درب ورودی اتاق شما سلطنتی است از چهار چوب مکزیکی استفاده کنید. اگر از درب های سبک و یا سرویس استفاده میکنید میتوانید از چهار چوب فلزی فرانسوی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.